Over ons

De campagne “I Choose Europe” wordt geleid door maatschappelijke organisaties die bereid zijn de participatie van jongeren voor en na de Europese verkiezingen van 2019 te versterken en hen aan te moedigen om te stemmen. Op die manier willen we de beleidsmakers en het publiek duidelijk maken dat de Europese jeugd niet alleen een passief publiek is, maar ook een groeiende sociale en politieke kracht.

Voor mei 2019 zullen jonge activisten die in het kader van het project zijn opgeleid, een reeks debatten en openbare evenementen organiseren om de Europese verkiezingen onder de aandacht te brengen en een duidelijk signaal af te geven aan de huidige en toekomstige beleidsmakers dat de stem van jongeren van belang is.

Na de verkiezingen zal de tweede fase van de campagne voortbouwen op het gecreëerde momentum om ervoor te zorgen dat jongeren en jongerenorganisaties in staat zijn om samen met lokale en Europese beleidsmakers te werken aan de toekomst van Europa.

Het project wordt gecoördineerd door Jonge Europese federalisten, samen met 11 nationale afdelingen en de volgende partners: Animafac, Assembly of European RegionsBalkans Beyond BordersCenter for Intercultural DialogueDYPALL NetworkEurope4YouthEuropean Educational Exchanges – Youth for Understanding, en the Union of European Federalists.