Meistä

Kampanjaa ”I Choose Europe” vetää kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, jotka ovat halukkaita vahvistamaan nuorten julkista osallistumista ennen vuoden 2019 Eurooppa-vaaleja ja niiden jälkeen ja kannustamaan heitä äänestämään. Saavuttamalla tämä haluamme lähettää vahvan viestin päätöksentekijöille ja yleisölle siitä, että eurooppalaiset nuoret eivät ole vain passiivisia yleisöjä, vaan kasvava sosiaalinen ja poliittinen voima.

Ennen toukokuuta 2019 hankkeeseen koulutetut nuoret aktivistit järjestävät sarjan keskusteluja ja julkisia tapahtumia, joiden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta eurooppalaisista vaaleista ja lähettää nykyisille ja tuleville päätöksentekijöille selkeä viesti siitä, että nuorten äänillä on merkitystä.

Vaalien jälkeen kampanjan toinen vaihe rakentuu luodulle vauhdille sen varmistamiseksi, että nuoret ja nuorisojärjestöt kykenevät työskentelemään Euroopan tulevaisuuden hyväksi paikallisten ja eurooppalaisten päätöksentekijöiden kanssa.

Projektia koordinoivat nuoret eurooppalaiset federalistit yhdessä 11 kansallisen osaston ja seuraavien kumppaneiden kanssa: Animafac, Assembly of European RegionsBalkans Beyond BordersCenter for Intercultural DialogueDYPALL NetworkEurope4YouthEuropean Educational Exchanges – Youth for Understanding, ja the Union of European Federalists.