За нас

Кампанията “I Choose Europe“ се води от организации на гражданското общество, желаещи да засилят общественото участие на младите хора преди и след Европейските избори 2019 г. и да ги насърчат да гласуват. Постигайки това, искаме да изпратим силно послание до лицата, вземащи решения и обществеността, че европейската младеж не е просто пасивна публика, а нарастваща социална и политическа сила.

Преди май 2019 г. младите активисти, обучени като част от проекта, ще организират поредица от дебати и публични събития, предназначени да повишат осведомеността за европейските избори и да изпратят ясно послание до настоящите и бъдещите ръководители на решения, че гласовете на младите хора имат значение.

След изборите втората фаза на кампанията ще надгради създадения импулс, за да се гарантира, че младите хора и младежките организации са способни да работят за бъдещето на Европа с местни и европейски политици.

Проектът се координира от млади европейски федералисти, заедно с 11 национални секции и следните партньори: Animafac, Assembly of European RegionsBalkans Beyond BordersCenter for Intercultural DialogueDYPALL NetworkEurope4YouthEuropean Educational Exchanges – Youth for Understanding, и the Union of European Federalists.